Forum Ekonmiczne w Krynicy-Zdrój

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Forum Ekonomiczne to:

-6  sesji plenarnych

-Ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów

-Warsztaty

-Prezentacje narodowe i regionalne

- Możliwość odwiedzenia naszego stoiska

Zamów przez internet:

Dołącz do nas:

Lokalizacja:

Wyróżnienia: