Małopolska Nagroda Gospodarcza - nominacja

Jak można przeczytać na stronie internetowej Małopolskiej Nagrody Gospodarczej https://www.malopolskanagrodagospodarcza.pl/index.php/nagroda

Małopolska Nagroda Gospodarcza

ma charakter honorowy

Nagroda przyznawana

jest cyklicznie od 2009 r., jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 

  • mały przedsiębiorca,

  • średni przedsiębiorca,

  • duży przedsiębiorca.

Celem Nagrody

jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Zamów przez internet:

Dołącz do nas:

Lokalizacja:

Wyróżnienia: