soki@maurer.com.pl
 18 444 64 27

Jesteśmy Partnerami w 6 Projektach

5 projektów, w których partnerem jest Tłocznia Maurer znalazły się na liście wybranych projektów KSOW 6/2022 Województwa Małopolskiego!

 

Miło nam poinformować, że 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 6/2022 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej aż 5 projektów Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w których jesteśmy partnerami.

 

Pierwszy projekt pn.EtnoMałopolska - 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – pierwszoplanowych aktorek życia na wsi.

Głównym celem operacji jest odkrycie przez uczestniczki szkolenia roli jaką w zakresie ochrony i promowania lokalnego dziedzictwa oraz pamięci kulturowej pełnią koła gospodyń wiejskich.

 

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój.

 

Drugi projekt pn. Akademia Małopolskiego Sołtysa – spotkanie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego.

 

Operacja będzie polegała na zorganizowaniu całodniowego spotkania dla 200 Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa. Akademia Małopolskiego Sołtysa to projekt, który narodził się w 2021 r. i ma na celu integrację środowiska Sołtysów w Województwie Małopolskim poprzez organizowanie dla nich webinarów, szkoleń, konferencji i spotkań.

Celem głównym operacji jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły uczestników warsztatów, co w przyszłości przełoży się na większą aktywność społeczności lokalnej


Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

 

Trzeci  projekt pn. Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego dziedzictwa kulinarnego – organizacja dwóch wizyt studyjnych: dla obecnych oraz dla potencjalnych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w Województwie Świętokrzyskim.

Operacja ma na celu pogłębienie i wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami wyjazdu
w zakresie innowacyjnych, nowych rozwiązań w przetwórstwie i produkcji żywności
w oparciu o wiedzę przekazywaną przez praktyków z Województwa Świętokrzyskiego – producentów, przetwórców, sprzedawców sektora rolno-spożywczego. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznają się z przykładami dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dla producentów rolnych oraz przedsiębiorców prowadzących różnoraką działalność, a także podmiotów oferujących produkty lokalne, tradycyjne czy świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne.

 

Partnerzy dodatkowi projektu: Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; „Bacówka u Krzyśka” Krzysztof Łaś; Gawor Produkcja Wędlin Jakość
i Tradycja Szczepan Gawor.

 

 

Czwarty projekt pn. Organizacja stoiska dla winiarzy i producentów cydrów z Małopolski podczas Targów WINO-Targi Polskich Win i Winnic 2022 w Poznaniu.

Głównym celem operacji jest zwiększenie liczy odbiorców (konsumentów) wina oraz cydrów od winiarzy z Małopolski, a także nawiązanie przez nich nowych znajomości i kontaktów w branży winiarskiej. Targi WINO to szansa na zareklamowanie i zaistnienie w polskiej branży winiarskiej.

Winiarstwo to rozwijająca się branża, ogromny potencjał eksportowy i produkty cieszące się ogromną popularnością.

 

Partnerzy dodatkowi projektu: P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer; Winnica Goja Wiesław Gój; WPW Vinaspora Sp. Z o.o.

 

Piąty projekt pn. Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.

 

Głównym celem operacji jest zainteresowanie dzieci młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP poprzez działanie w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich. Opracowany program służy szkoleniu dzieci
i młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

 

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!

 

partnerzy
partnerzy